ادامه مطلب

اولین پرورش دهنده کفشدوزک هفت نقطه ای

اولین پرورش دهنده کفشدوزک هفت نقطه ای | مهندس محمد آروین اولین پرورش دهنده کفشدوزک هفت نقطه ای و انواع کفشدوزک های شته خوار | فروش کفشدوزک شته خوار ladybird
ادامه مطلب
ادامه مطلب

کفشدوزک های مفید

کفشدوزک های مفید | کفشدوزک نوزده نقطه ای کفشدوزک یازده نقطه ای کفشدوزک دو نقطه ای کفشدوزک ده نقطه ای کفشدوزک هفت نقطه ای کفشدوزک چهار لکه ای کفش دوزک کروی
ادامه مطلب
ادامه مطلب

کشاورزی ارگانیک با استفاده از حشرات بیولوژیک

کشاورزی ارگانیک | کنترل بیولوژیک آفات | تولید و فروش کفشدوزک های شته خوار آروین | کفشدوزک های تولیدی مزرعه آروین توسط مهندس آروین به صورت فصلی برای متقاضیان ارسال می گردد، به خاطر عدم فرهنگ سازی و عدم تمایل استفاده کشاورزان از حشرات بیولوژیک تولید در حد مشتریان و متقاضیان انجام می گردد
ادامه مطلب
ادامه مطلب

پشه آفیدولتس آفیدومیزال Aphidoletes aphidimyza

پشه آفیدولتس آفیدومیزال Aphidoletes aphidimyza | دشمنان طبیعی شته ها، شکارگرها هستند | پشه ای از خانواده سسی دومیئیده (Cecidomyiidae) به نام آفیدولتس آفیدومیزال (Aphidoletes aphidomyzal) از مهم‌ترین شکارگرهای شته ها است که در شرایط گلخانه ای برروی گیاهان زینتی بعنوان عامل کنترل بیولوژیک تکثیر و رهاسازی می ‌شود. Aphidoletes aphidimyza
ادامه مطلب