ادامه مطلب

اولین پرورش دهنده کفشدوزک هفت نقطه ای

اولین پرورش دهنده کفشدوزک هفت نقطه ای | مهندس محمد آروین اولین پرورش دهنده کفشدوزک هفت نقطه ای و انواع کفشدوزک های شته خوار | فروش کفشدوزک شته خوار ladybird
ادامه مطلب
ادامه مطلب

پشه آفیدولتس آفیدومیزال Aphidoletes aphidimyza

پشه آفیدولتس آفیدومیزال Aphidoletes aphidimyza | دشمنان طبیعی شته ها، شکارگرها هستند | پشه ای از خانواده سسی دومیئیده (Cecidomyiidae) به نام آفیدولتس آفیدومیزال (Aphidoletes aphidomyzal) از مهم‌ترین شکارگرهای شته ها است که در شرایط گلخانه ای برروی گیاهان زینتی بعنوان عامل کنترل بیولوژیک تکثیر و رهاسازی می ‌شود. Aphidoletes aphidimyza
ادامه مطلب